objektif

n. 1. Bi. Ki objektif ou Ik oufin desann bakaloreya? 2. Lantiy, sistem optik ki santre sou yon imaj. Objektif nan yon kamera. 

Scroll to Top